Page 7 - Kuvings
P. 7
szczenie sitka

Narzędzie czyszczące Szorowanie Używanie gąbki

Umieścić sitko w narzędziu czyszczącym. Pod Przy pomocy szczotki wyszorować Pod strumieniem bieżącej wody,
strumieniem bieżącej wody obracać narzędzie i wyczyścić sitko, usuwając resztki ruchem okrężnym, przy pomocy
czyszczące i sitko w przeciwnych kierunkach, w owoców i warzyw z wewnętrznej i gąbki, wytrzeć wewnętrzną
celu wyczyszczenia i wypłukania wewnętrznej zewnętrznej strony sitka. i zewnętrzną stronę sitka.
i zewnętrznej strony sitka pod bieżącą wodą.

Czyszczenie ślimaka

Pod strumieniem bieżącej wody, przy pomocy
miękkiej szmatki, wyczyścić zewnętrzną stronę
ślimaka usunąć szczotką resztki owoców i
warzyw ze ślimaka.

Czyszczenie elementów silikonowych

Szczotka silikonowa Silikonowy element dociskowy Silikonowa uszczelka

Delikatnie wyciągnąć szczotki silikonowe Przed czyszczeniem należy odłączyć zasilanie. Wyjąć silikonową uszczelkę z miski na sok.
z obrotowego elementu zgarniającego. Po wyczyszczeniu, wcisnąć ponownie Po oczyszczeniu, wcisnąć ją na miejsce,
Po wyczyszczeniu, wsunąć je w otwory, silikonowy element dociskowy na miejsce, do do całkowitego osadzenia we właściwej
kierując czubek końcówki szczotki całkowitego osadzenia we właściwej pozycji. pozycji.
silikonowej w dół.

7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12